Medium tuna belly – Sushi Fish – Sushi Encyclopedia

SushiSushi IngredientsSushi Fish – Medium Tuna Belly
MediumTuna Belly (Chutoro)Also see: Medium Tuna Belly Sushi in Sushi Menu